تولید

نسل جدید پنل های خورشیدی می توانند در ساخت سقف های گلخانه ای، نه تنها کار تولید انرژی تجدید پذیر الکتریکی را انجام دهند، بلکه با استفاده از یک رنگ تغییر دهنده نور به فرآیند بهینه سازی فتوسنتز در گیاهان در زیر سقف نیز کمک میکنند.


ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : کشاورزی ماشینی
برچسب ها : تولید
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : گلخانه های هوشمند خورشیدی در عین تولید محصولات غذایی میتوانند انرژی الکتریکی پاک نیز تولید کنند.